11 mei: scholen weer open!
slider placeholder

Wij zijn blij dat de basisscholen weer open kunnen voor onze leerlingen, want we hebben ze gemist. Graag pakken we het lesgeven weer op, maar wel met de nodige aanpassingen. Met de informatie over de beperkte overdraagbaarheid van het coronavirus door kinderen in het achterhoofd, heeft Jong Leren er voldoende vertrouwen in dat dit een goede beslissing van het kabinet is. 

 

Wat gaan onze scholen doen op 11 mei? Kinderen komen in halve groepen twee volledige dagen per week naar school; de ene helft krijgt op maandag en donderdag les op school, en de andere helft op dinsdag en vrijdag. Ieder kind krijgt dus dezelfde instructie. Alle kinderen blijven de hele dag op school op de dagen dat zij les hebben. De dag na een lesdag op school, werken de leerlingen zelfstandig thuis. Dit thuiswerk zal - net als de afgelopen weken - ongeveer twee uur omvatten. De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar juffen en meesters houden wel 1,5 meter afstand van elkaar. Ouders mogen niet op school komen.

 

Voor de opening van de scholen op 11 mei heeft Jong Leren twee Kwaliteitskaarten ontwikkeld over Organisatie en Hygiëne en over Onderwijs. Hierin zijn de uitgangspunten van het landelijke ‘Protocol opstart basisonderwijs’ verwerkt. Voor onze scholen zijn deze Kwaliteitskaarten richtinggevend. Op basis van hun schoolprofiel, leerlingpopulatie, omgeving, gebouw en beschikbaarheid van het team brengt iedere school deze richtlijnen op hun eigen manier in de praktijk. De regionale schoolbesturen hebben hun aanpak onderling en met gemeenten en kinderopvang afgestemd.