´╗┐

Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van Jong Leren en onze scholen.
Ook op onze sociale media (FacebookLinkedInInstagram en Youtube) delen we interessante nieuwtjes. 
Onder de button archief (rechtsboven) staan nog meer nieuwsberichten. 
Nieuws over onze onderwijsontwikkelingen leest u in ons personeelsmagazine.
Onze ambities voor 2020-2024

De afgelopen periode hebben leerlingen, medewerkers, directeuren en bestuurders zich gebogen over de vraag welke strategische keuzes Jong Leren voor de toekomst wil maken. Voor 2020-2024 hebben we drie rode draden geformuleerd: eigentijds onderwijs, professionele (leer)cultuur en samen werken. Deze nieuwe Strategische Beleidsagenda (SBA) geeft richting aan het schoolplan dat onze scholen iedere vier jaar opstellen. Onze scholen hebben hierbij de ruimte om eigen invulling aan de strategische keuzes te geven, bijvoorbeeld op basis van de eigen leerlingenpopulatie en/of het gekozen onderwijsconcept. Lees meer op www.jl.nu/sba.