Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van Jong Leren en onze scholen.


Jaarverslag 2017: “Wij geven ruimte”    19-07-2018

In ons Jaarverslag 2017 blikken we terug op de veranderingen en innovaties die Stichting Jong Leren heeft doorgemaakt. Een paar vernieuwingen zijn extra uitgelicht. Wist je bijvoorbeeld dat er een keuken als leslocatie op een van onze scholen staat? Koken heeft alles in zich: sociale vaardigheden, taal en rekenen. We geven een inkijkje in omgaan met eigenaarschap, interne mobiliteit en onze leernetwerken. Verder delen we graag onze ervaringen met iPads voor kleuters en onze relatie met gemeenten.  

Top


De Jozefschool en Halverwege gaan fuseren   17-07-2018

De Jozefschool en Halverwege gaan fuseren

De ouders en leerkrachten van de RK Basisschool St. Jozef en CBS Halverwege in Halfweg stemmen in met het fusieplan van deze twee scholen. Na intensief overleg met beide MR-en is iedereen akkoord: vanaf het volgend schooljaar gaan ouders en kinderen al merken dat zij naar de nieuwe fusieschool gaan. Per 1 augustus gaan beide scholen verder onder de naam Jong Geleerd. Het doel is om een nieuwe school binnen een Integraal Kindcentrum te realiseren. De beoogde locatie voor de nieuwbouw is het Margrietplantsoen in Halfweg. De planning van deze nieuwbouw is in handen van de gemeente.

Ouders
Op 17 mei hebben alle ouders een rondleiding gekregen op beide scholen en zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe fusieschool, en hoe de tussenperiode tot de fysieke fusie wordt ingericht. De komende periode worden het nieuwe onderwijsconcept, de opvang en de interconfessionele identiteit in overleg met de ouders verder uitgewerkt.

Integraal Kindcentrum

Sinds 2016 is de wens uitgesproken om beide scholen te laten fuseren met als doel om een Integraal Kind Centrum in Halfweg te realiseren, zodat kinderen van 0 tot 13 jaar kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs geboden kunnen worden. Hiermee speelt Stichting Jong Leren, waaronder beide scholen vallen, in op de demografische ontwikkelingen en behoefte binnen de gemeente. De nieuwe school voorziet in de behoefte van ouders en de gemeente om voor christelijk - Rooms Katholiek en Protestants Christelijk - onderwijs te kunnen kiezen.
 
Tussenperiode
In de tussenliggende periode zijn de groepen verdeeld over de twee huidige gebouwen: een onderbouw- en een bovenbouwlocatie. Om de ouders tegemoet te komen bij het brengen en halen van hun kinderen, zit er een verschil tussen de schooltijden van beide scholen van 5 minuten.
 
Onderwijs
De basis voor het nieuwe onderwijsconcept is tijdens een werkconferentie en een aantal studiedagen verwoord als: Onderwijs met aandacht, kwaliteit en duidelijkheid. Hierbij staat het kind centraal en is de driehoek kind-ouder-school belangrijk. De nieuwe school beoogt hiermee dat alle kinderen zich veilig en gelukkig voelen op school en dat zij in verbinding staan met hun eigen omgeving. Iedere leerling leert zijn of haar eigen keuzes te maken om als zelfstandige, ambitieuze en verantwoordelijke tiener de school te verlaten.


 
Top


JL.nu magazine: Ouderbetrokkenheid   07-06-2018

Ouderbetrokkenheid gaat verder dan ouderparticipatie; we vinden dat ouders meer moeten kunnen doen dan helpen als luizenmoeder, sportcommissie of school-tuinier. We gaan voor samenwerking, of wel ‘bondgenootschap’ tussen ouder, kind en leerkracht rondom de schoolontwikkeling van het kind. In ons personeelsblad JL lees je onder andere hoe verschillende scholen deze samenwerking ingevuld hebben. Variërend van een bijeenkomst rondom de invoering van een nieuwe methode of een projectgroep tot het sluiten van een ouderovereenkomst.  

Top


Scholen Jong Leren maken werk van nieuwe privacywetgeving   18-05-2018

Sinds december vorig jaar staat het onderwerp ‘informatiebeveiliging en privacy’ op de agenda van alle 29 Jong Leren-scholen. Vanwege de veelomvattendheid van dit onderwerp, is stapsgewijs hieraan gewerkt. Beveiligings- en privacyrisico’s zijn geanalyseerd, aanvullende maatregelen zijn getroffen, beleid m.b.t. privacy is vastgesteld, verwerkersovereenkomsten worden afgesloten met verwerkers, het dataregister wordt gemaakt en werk en autorisatie afspraken zijn aangescherpt. Sinds maart 2018 wordt gewerkt aan de bewustwording bij alle medewerkers. Wekelijks ontvangen de medewerkers weetjes en tips over privacyproof handelen. Informatiebeveiliging en privacy is geen project dat we kunnen afronden. We zullen er dagelijks werk van blijven maken. Op www.jl.nu/ouders staat ons beleid en andere documenten (in ontwikkeling).  

Top


Gevarieerd aanbod aan vacatures voor volgend schooljaar: reageer snel!   17-05-2018

 

Ook bij Jong Leren zijn medewerkers wat betreft werkplek intern nu volop in beweging. De periode van interne mobiliteit is nagenoeg afgerond, dus weten we op welke scholen nieuwe collega's van harte welkom zijn voor het nieuwe schooljaar. Voor vrijwel alle vacatures voor leerkrachten geldt dat er in overleg ruimte is voor uitbreiding, een LB-functie of werken op meerdere scholen, met uitzicht op vast. Wat collega's zeggen over werken bij Jong Leren: "er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling", "je wordt gewaardeerd om wie je bent en wat je kunt" en "het delen van je kennis en ervaring wordt enorm gestimuleerd". Op allerlei functieniveau's zijn vacatures beschikbaar, dus kijk snel onder 'Vacatures'

Top


Nieuwe naam voor Zwanenburgse fusiescholen   20-04-2018

Twee van onze scholen in Zwanenburg gaan per 1 augustus fuseren tot een Community school. De CBS Gaandeweg en RKB De Meerbrug krijgen dus een nieuwe naam. Alle leerlingen mochten meedenken. De leerlingenraad koos uit de vele inzendingen een top-3. Welke naam is het geworden? Bekijk het filmpje

Top